16 మే 2019 మారోజు వీరన్న వర్ధంతిని కులవర్గ జమిలి పోరాట దినోత్సవంగా జరుపుకుందాం

Published on 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

Martyr Maroju Veeranna’s 20th Death Anniversary Meetings

From 2019 May 16 – 30 (Two Weeks) 1st Meeting on 16th May at Karivirala Kotthagudem, Thungathurthi Mandal, Suryapet District. Last Meeting on 30th May at Hyderabad Doddi Komaraiah Hall – Sundaraiah Vignana Kendram, Bhaghlingampally. Time : 2:00 Pm to 5:00 Pm.

RELATED ARTICLES

Latest Updates