విచారణ లేకుండానే రెండేళ్ళ ‘శిక్ష కాని శిక్ష ’!

- ఎన్‌. వేణుగోపాల్‌ (వి.వి. జైలు నిర్బంధానికి నేటితో రెండేళ్లు)  ఇన్ని వ్యవస్థలు ఇంత అమానుషంగా, అపసవ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ కేసు అసలేమిటి? ఈ కేసులో ఇప్పటికి...

Read more

భారత్ దర్పణం బిహార్!

ఎ. కృష్ణారావు నేర చరితులు రాజకీయ నాయకులతో మిలాఖత్ కావడం, కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనం కొల్లగొట్టడం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు అవినీతికి ఆలవాలం కావడం బిహార్‌లో సర్వ సాధారణం....

Read more

Latest News